Pirkimo sąlygos

TAISYKLĖS

Šios taisyklės nusako prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.dogus.lt tvarką:

1. www.dogus.lt elektroninėje parduotuvėje įsigyti siūlomas prekes turi teisę:

 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;

 • jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;

 • juridiniai asmenys.

2. Pirkėjas įsipareigoja:

 • Registravimosi metu pateikti tik teisingus duomenis. Pardavėjas pasilieka sau teisę riboti kliento, piktybiškai pateikusio klaidingus duomenis, galimybę naudotis el. parduotuve.

 • Duomenys pateikti tik lietuviškomis raidėmis. Tiksliai ir pilnai nurodyti prekių pristatymo adresą ir telefono numerį. Šie duomenys reikalingi formuojant sąskaitą  ir kurjeriams, efektyviam siuntos pristatymui.

 • Priimti siuntą užsakyme nurodytoje vietoje ir su kurjeriu suderintu laiku.

 • Priimant siuntą, pasirašyti siuntą lydinčiuose dokumentuose. Esant pakuotės pažeidimams, atžymėti tai siuntą lydinčiuose dokumentuose ir pranešti Pardavėjui.

 • Pakartotinai apmokėti už siuntą, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nesugebėjo užtikrinti savalaikio siuntos priėmimo iš kurjerio.

3. Pardavėjas įsipareigoja:

 • Tinkamai apsaugoti Pirkėjo registravimosi metu pateiktus duomenis. Pirkėjo duomenis naudoti tik tiesioginiam užsakymų vykdymui ir vadovautis „Privatumo politikos“ principais.

 • Užtikrinti prekių pristatymą „Pristatymo informacijoje“ numatytais terminais ir sąlygomis.

 • Savalaikiai informuoti Pirkėją apie šių Taisyklių, Privatumo ir Pristatymo sąlygų pakeitimus.

4. Pretenzijų pateikimas:

 • Pretenzijos dėl produkcijos kokybės pateikiamos paštu: Liepyno 10-40, Vilnius ar el. adresu: info@dogus.lt. Atsakymas Pirkėjui pateikiamas tokia pat forma, kokia Pardavėjas gavo pranešimą ar pretenziją. Į pateiktą pretenziją Pirkėjui atsakoma per 7 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

 • Visas išlaidas, susijusias su nekokybiškų prekių grąžinimu, padengia Pardavėjas.

5. Draudžiama:

 • Bet kokiais būdais ir veiksmais trukdyti ar kenkti www.dogus.lt sistemos darbui. Pardavėjui paliekama teisė asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.
Top